Uncategorized

Chưa ai đi khoe chuyện mình già trước tuổi bao giờ

Chưa ai đi khoe chuyện mình già trước tuổi bao giờ. Nhưng hôm nay, mình kể vài chuyện vui vui về việc già trước tuổi như thế này.
1/ Đi Grab, anh tài nom dễ thương, chào hỏi cởi mở nên mình cũng hùa vào kể vài câu chuyện cho quên hết quãng đường xa. Đi được nửa chặng, anh tài quay ra hỏi mình:
“Thế chắc là chị cũng có chồng rồi nhỉ?”
$@#$
Mình lạc quan nghĩ “Chắc anh lỡ lời” 🙂
Trong trường hợp này, già trước tuổi là trông dáng vẻ mình già hay là cách ăn nói trưởng thành so với tuổi nhỉ? Biết thế, lúc ấy hỏi quách luôn cho đỡ phiền lòng = ))
2/ Bạn bè từ Sài Gòn ra Hà Nội rủ cafe, mượn lý do muốn cám ơn mình vì đã giúp vụ vẽ tranh. Nói một hồi mới biết hai người mình xưng “em” từ bao lâu nay lớn hơn mình 2 tuổi, còn khi mình nói mình sinh năm 97 thì ai cũng há hốc mồm.(hihi)
3/ Ngày mai đi Yangon, mình không giấu được sự hồi hộp khi sắp được nói chuyện với một vài người thú vị và thành công bên kia. Mình chỉ hi vọng việc “già so với tuổi” này sẽ giúp đỡ mình.
Thế nên, viết tốt cũng cần học và rèn luyện ăn nói khôn ngoan, khéo léo hơn. Đó là một loại trí tuệ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Chưa ai đi khoe chuyện mình già trước tuổi bao giờ

Chưa ai đi khoe chuyện mình già trước tuổi bao giờ. Nhưng hôm nay, mình kể vài chuyện vui vui về việc già trước tuổi như thế này.
1/ Đi Grab, anh tài nom dễ thương, chào hỏi cởi mở nên mình cũng hùa vào kể vài câu chuyện cho quên hết quãng đường xa. Đi được nửa chặng, anh tài quay ra hỏi mình:
“Thế chắc là chị cũng có chồng rồi nhỉ?”
$@#$
Mình lạc quan nghĩ “Chắc anh lỡ lời” 🙂
Trong trường hợp này, già trước tuổi là trông dáng vẻ mình già hay là cách ăn nói trưởng thành so với tuổi nhỉ? Biết thế, lúc ấy hỏi quách luôn cho đỡ phiền lòng = ))
2/ Bạn bè từ Sài Gòn ra Hà Nội rủ cafe, mượn lý do muốn cám ơn mình vì đã giúp vụ vẽ tranh. Nói một hồi mới biết hai người mình xưng “em” từ bao lâu nay lớn hơn mình 2 tuổi, còn khi mình nói mình sinh năm 97 thì ai cũng há hốc mồm.(hihi)
3/ Ngày mai đi Yangon, mình không giấu được sự hồi hộp khi sắp được nói chuyện với một vài người thú vị và thành công bên kia. Mình chỉ hi vọng việc “già so với tuổi” này sẽ giúp đỡ mình.
Thế nên, viết tốt cũng cần học và rèn luyện ăn nói khôn ngoan, khéo léo hơn. Đó là một loại trí tuệ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *