Uncategorized

I am remembering all the things I have been through during my gap year time

I am remembering all the things I have been through during my gap year time. Here are Gap Year Challenges Accepted.
1. Volunteer 1 month ✅
2. Travel from the north to the south of VN ✅
3. Found a non-profit organisation ✅
4. Cambodia ✅
5. Singapore ✅
6. Bangkok ✅
7. Mekong delta ✅
8. MC & Host events ✅
9. Working full-time at Toong ✅
10. Become a speaker ✅
11. Series of stories about people I met ✅
12. Launch small business ✅
Soon to complete during the rest of gap year time.
1. Indonesia & Myanmar
2. Upcoming product (secret)
3. Learn how to brew coffee
4. Meet all the people in my wish-list
5. Back to Hanoi and organise an event about making things happen during gap year time.
The most important thing that makes me happy is many more young people enjoy reading my blog and it can become something that you can take in your hand someday. I never regret taking risk. I pour my heart into my work to make my goal happen but then it failed. But failure always gives such a meaningful lesson. Be brave and never waste your time living someone else’s life.

 • avatar
  Xoan Ng
  December 26, 2017

  ôi quá là inspring luôn ạ =)) tuần sau thôi là e sẽ nộp đơn và e vừa lo vừa thấy háo hức,chắc chị phải cố gắng rất nhiều để làm đc cái list này <3 à bố mẹ chị có ủng hộ chị gap year k ạ?

  • avatar
   Trang Ps
   December 26, 2017

   hồi đó sao chị thấy đ' háo hức nhỉ :)) list vạch ra một mớ, cái dở cái hay, cha mẹ chị thì thoải mái em ạ, miễn là chị ko gọi về nhà xin tiền LOL

  • avatar
   Xoan Ng
   December 26, 2017

   nhân tiện blog chị thực sự hay, và nó inspire e rất nhiều, 1 blog đẹp và sâu sắc và chỉnh chu nữa <3 e cũng bị ngăn cản với bị dọa này nọ nên cũng rén lắm :(( cơ mà giờ k thể nghĩ nổi về việc đi học kì 2 nữa ạ

  • avatar
   Trang Ps
   December 26, 2017

   gap year forever đi em ạ chị mà gap year là tâm hồn chị bay lắm

 • avatar
  Trang Ps
  December 26, 2017

  hồi đó sao chị thấy đ' háo hức nhỉ :)) list vạch ra một mớ, cái dở cái hay, cha mẹ chị thì thoải mái em ạ, miễn là chị ko gọi về nhà xin tiền LOL

 • avatar
  Xoan Ng
  December 26, 2017

  nhân tiện blog chị thực sự hay, và nó inspire e rất nhiều, 1 blog đẹp và sâu sắc và chỉnh chu nữa <3 e cũng bị ngăn cản với bị dọa này nọ nên cũng rén lắm :(( cơ mà giờ k thể nghĩ nổi về việc đi học kì 2 nữa ạ

 • avatar
  Trang Ps
  December 26, 2017

  gap year forever đi em ạ chị mà gap year là tâm hồn chị bay lắm

 • avatar
  Như Linh Hoàng
  December 26, 2017

  when back to HN? Back in long time?

 • avatar
  Trang Ps
  December 26, 2017

  maybe.

 • avatar
  Nguyễn Việt Khoa
  December 26, 2017

  Ủa nhớ có Thái :)))

 • avatar
  Trang Ps
  December 26, 2017

  :)) Tết đi Thái nữa anh ạ

 • avatar
  Nguyễn Huy Hiệu
  December 26, 2017

  Tò mò số 12 của #Trang <3

 • avatar
  Trang Ps
  December 26, 2017

  non kinh nghiệm nên hổng dám nói anh ạ

 • avatar
  Nguyễn Huy Hiệu
  December 26, 2017

  anh thấy em già rồi mà =))

 • avatar
  Trang Ps
  December 26, 2017

  già nhưng vẫn non thôi :))

 • avatar
  Nguyễn Huy Hiệu
  December 26, 2017

  =))

 • avatar
  Vân Trần
  December 26, 2017

  Good job!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

I am remembering all the things I have been through during my gap year time

I am remembering all the things I have been through during my gap year time. Here are Gap Year Challenges Accepted.
1. Volunteer 1 month ✅
2. Travel from the north to the south of VN ✅
3. Found a non-profit organisation ✅
4. Cambodia ✅
5. Singapore ✅
6. Bangkok ✅
7. Mekong delta ✅
8. MC & Host events ✅
9. Working full-time at Toong ✅
10. Become a speaker ✅
11. Series of stories about people I met ✅
12. Launch small business ✅
Soon to complete during the rest of gap year time.
1. Indonesia & Myanmar
2. Upcoming product (secret)
3. Learn how to brew coffee
4. Meet all the people in my wish-list
5. Back to Hanoi and organise an event about making things happen during gap year time.
The most important thing that makes me happy is many more young people enjoy reading my blog and it can become something that you can take in your hand someday. I never regret taking risk. I pour my heart into my work to make my goal happen but then it failed. But failure always gives such a meaningful lesson. Be brave and never waste your time living someone else’s life.

 • avatar
  Xoan Ng
  December 22, 2017

  ôi quá là inspring luôn ạ =)) tuần sau thôi là e sẽ nộp đơn và e vừa lo vừa thấy háo hức,chắc chị phải cố gắng rất nhiều để làm đc cái list này <3 à bố mẹ chị có ủng hộ chị gap year k ạ?

  • avatar
   Trang Ps
   December 22, 2017

   hồi đó sao chị thấy đ' háo hức nhỉ :)) list vạch ra một mớ, cái dở cái hay, cha mẹ chị thì thoải mái em ạ, miễn là chị ko gọi về nhà xin tiền LOL

  • avatar
   Xoan Ng
   December 22, 2017

   nhân tiện blog chị thực sự hay, và nó inspire e rất nhiều, 1 blog đẹp và sâu sắc và chỉnh chu nữa <3 e cũng bị ngăn cản với bị dọa này nọ nên cũng rén lắm :(( cơ mà giờ k thể nghĩ nổi về việc đi học kì 2 nữa ạ

  • avatar
   Trang Ps
   December 22, 2017

   gap year forever đi em ạ chị mà gap year là tâm hồn chị bay lắm

 • avatar
  Trang Ps
  December 22, 2017

  hồi đó sao chị thấy đ' háo hức nhỉ :)) list vạch ra một mớ, cái dở cái hay, cha mẹ chị thì thoải mái em ạ, miễn là chị ko gọi về nhà xin tiền LOL

 • avatar
  Xoan Ng
  December 22, 2017

  nhân tiện blog chị thực sự hay, và nó inspire e rất nhiều, 1 blog đẹp và sâu sắc và chỉnh chu nữa <3 e cũng bị ngăn cản với bị dọa này nọ nên cũng rén lắm :(( cơ mà giờ k thể nghĩ nổi về việc đi học kì 2 nữa ạ

 • avatar
  Trang Ps
  December 22, 2017

  gap year forever đi em ạ chị mà gap year là tâm hồn chị bay lắm

 • avatar
  Như Linh Hoàng
  December 22, 2017

  when back to HN? Back in long time?

 • avatar
  Trang Ps
  December 22, 2017

  maybe.

 • avatar
  Nguyễn Việt Khoa
  December 22, 2017

  Ủa nhớ có Thái :)))

 • avatar
  Trang Ps
  December 22, 2017

  :)) Tết đi Thái nữa anh ạ

 • avatar
  Nguyễn Huy Hiệu
  December 22, 2017

  Tò mò số 12 của #Trang <3

 • avatar
  Trang Ps
  December 22, 2017

  non kinh nghiệm nên hổng dám nói anh ạ

 • avatar
  Nguyễn Huy Hiệu
  December 22, 2017

  anh thấy em già rồi mà =))

 • avatar
  Trang Ps
  December 22, 2017

  già nhưng vẫn non thôi :))

 • avatar
  Nguyễn Huy Hiệu
  December 22, 2017

  =))

 • avatar
  Vân Trần
  December 22, 2017

  Good job!

Your email address will not be published. Required fields are marked *