Nghỉ hè rồi, mấy bạn của Trang book vé bay vào VT chơi đi, trong này có nhiều tổ chức hay cực, phong cảnh thiên nhiên,…

Nghỉ hè rồi, mấy bạn của Trang book vé bay vào VT chơi đi, trong này có nhiều tổ chức hay cực, phong cảnh thiên nhiên, con người thì miễn bàn rồi 😀 Đặc biệt, trên hết là.. Ở đây có CLB tiếng Việt dễ thương lắm, các bạn nước ngoài nói giọng mình thích cực Eo ơi, chỉ muốn học tiếng Trung mà tiếng Anh còn chưa xong nữa.. Nên đành thôi vậy !!!
Vietnamese Is Fun lala
See Translation

Your email address will not be published. Required fields are marked *